Zebranie założycielskie stowarzyszenia
Dodane przez Zibar dnia Styczeń 10 2013 20:00:00
W dniu 10 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie Stowarzyszenia Klubu Kibica Seniora, na którym powołano nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz omówiono sprawy związane z działalnością klubu za ubiegły rok i perspektywy na rok bieżący.
Treść rozszerzona
W dniu 10 stycznia 2013 roku odbyło się zebranie Stowarzyszenia Klubu Kibica Seniora, na którym powołano nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz omówiono sprawy związane z działalnością klubu za ubiegły rok i perspektywy na rok bieżący.

Zebranie Stowarzyszenia Klubu Kibica Seniora miało następujący porządek:

1. Sprawozdanie prezesa Mieczysława Gorlewskiego z działalności Klubu Seniora za rok 2012.
2. Rozliczenie finansowe za rok 2012 skarbnika Stanisława Cieślika
3. Dymisja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Seniora
4. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom Klubu - Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
5. Powołanie Stowarzyszenia Klubu Kibica Seniora – odczytanie Regulaminu
6. Przedstawienie regulaminu Stowarzyszenia
7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Podczas głosowania jawnego /19 członków przyjęto jednogłośnie/ i wybrano następujący skład:

Prezes Stowarzyszenia - Mieczysław Gorlewski
V-ce Prezes - Robert Cygan
Sekretarz - Ewa Stęplewska
Skarbnik - Stanisław Cieślik

9. Przyjęto jednogłośnie uchwałę o składkach na rok 2013 w wysokości 5 zł miesięcznie - płatną kwartalnie.
10. Podczas dyskusji i wolnych wniosków ustalono wyjazd na rozgrywki do Bielska - Białej 20.01 br. koszt przejazdu 20 zł +cena biletu