Coroczne Zebranie Sprawozdawcze
Dodane przez ewwunia8 dnia Luty 25 2015 15:48:57
W dniu 17 lutego br. odbyliśmy coroczne uroczyste Zebranie Sprawozdawcze, gdyż zgodnie z ustawą - prawo o stowarzyszeniach - najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków.


Treść rozszerzona
Zgodnie z ustawą - prawo o stowarzyszeniach - najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków. W dniu 17 lutego br odbyliśmy takie coroczne uroczyste Zebranie Sprawozdawcze.

Na początku wybrano Komisję Wyborczą w osobach : Janusza Cichego, Antoniego i Stanisława Gorgoniów, która w oparciu o Regulamin SKKS MKS Dąbrowa Górnicza stwierdziła ,że zebranie Sprawozdawcze jest prawomocne i uprawnione do podejmowania uchwał i wiążących decyzji.

Następnie Prezes Mieczysław Gorlewski odczytał sprawozdanie z działalności klubu za rok 2014 a Komisja Rewizyjna odczytała swoje sprawozdanie.

Walne zgromadzenie członków poprzez głosowanie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie Prezesa i Komisji Rewizyjnej oraz także jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Przyjmuje się zatem, że udzielenie absolutorium oznacza akceptację przez walne zgromadzenie sposobu sprawowania funkcji oraz podejmowanych działań przez członków zarządu (rady/komisji rewizyjnej) jako zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami regulaminu oraz interesem organizacji.

W dalszej części powołana Komisja Uchwał i Wniosków w osobach:
Zbigniewa Bartnika, Mieczysława Lewickiego i Zdzisława Będkowskiego,
zatwierdziła w trakcie debaty członków uchwały o :
- wysokości i częstotliwości składki członkowskiej,
- powołaniu funkcji rzecznika prasowego Stowarzyszenia
- oraz zakupie akcesoriów kibica ,które mają uatrakcyjnić oprawę meczową KKS.

Przyjęto dwóch nowych członków z odpowiednią rekomendacją .